dilluns, 21 de desembre de 2009

Aprenentatge i TIC: Les metàfores de Crook

Charles Crook, autor del llibre Ordenadores y aprendizaje colaborativo, ens enumera quatre tipus de metàfores, per a explicar de quina manera l'ordinador pot ajudar a l'aprenentatge:

- Metàfora de l'ordinador com a tutor: Fa un paral·lelisme entre la interacció mestre-alumne i la de ordinador-alumne, on el primer factor (ja sigui mestre o ordinador) inicia una activitat, a la qual l'alumne respon, i que posterorment és avaluada per aquest primer factor. El problema que tenen aquest tipus de programes, és la dificultat de detectar de manera intel·ligent els errors d'un alumne mitjançant un ordinador. Per a reflectir aquest tipus de pràctiques, vam fer una activitat de fer un dictat amb el word, i corregir-lo posteriorment entre un company i nosaltres mateixos.

- Metàfora de l'ordinador com a alumne: Aquesta metàfora és l'antítesis de l'anterior, ja que és l'alumne qui domina i fa servir l'ordinador per als seus fins i de la manera que ell/a desitgi. Papert, va crear el concepte de "micromón", on és l'alumne qui construeix conceptes a partir de les seves exploracions, a través de l'aprenentatge per descoberta. El programa que vam utilitzar per a crear el que vam voler va ser el LOGO, on constuïrem a través d'ordres concretes que donàvem al programa.

- Metàfora de l'ordinador com a simulador: Es tracta d'un aprenentatge també per descoberta, similar als micromóns de Papert, però on s'hi empra un simulador, que es tracta d'una evolució dels sistemes tutorials, el grau de llibertat de l'usuari és més limitat, donat que els paràmetres ja estàn acotats, i només poden ser manipulats, però no és possible afegir-ne de nous.
El programa utilitzat per a exemplificar aquesta metàfora és el Crayon Physics, es tracta d'un "minijoc" on cal dibuixar camins per a fer avançar una rodona fins que arribi a una estrella.

- Metàfora de l'ordinador com a eina: L'ordinador es tracta, avui en dia, d'una eina de treball habitual tant a casa com a l'escola i a la feina. Per als nens resulta molt beneficiós començar a treballar des de ben petits amb eines que els ajudin a gestionar i organitzar la informació.
No és que l'ordinador es converteixi en el centre de noves experiències per excel·lència, però sí que ha d'esdevenir un amplificador d'aquestes experiències.
A la pàgina web Xtec, dins la "zona click", trobem una activitat que s'ajusta al perfil d'eina de treball: l'utillatge químic.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada