dijous, 29 de desembre de 2011

Usos i experiències escolars amb les TIC. Sessions de classe.

Després de les diferents sessions que hem anat fent tots els companys que cursem l'optativa d'Utilització didàctica de les TIC i d'Internet, m'agradaria comentar una mica quins són els recursos o temes relacionats amb les TIC que he vist a l'escola o que crec que poden o han d'ésser presents a les aules, i quins encara estan lluny de ser-hi.
S'ha parlat de:

- Els EVEA, o Entorn Virtual d'Ensenyament - Aprenentatge, basats en recursos web com ara el programa Moodle, del qual parlo en una entrada anterior.
Considero que són recursos molt valuosos, i que haurien de començar a ser més presents en les aules de les escoles, ja que de moment, i segons la meva experiència, encara no s'utilitzen massa.

- Els projectes telemàtics cooperatius, són una sèrie d'activitats dutes a terme a través d'internet de manera col·laborativa. Per a saber-ne més, visiteu la presentació que van fer els companys que en van parlar.
Donat que es tracta d'un nou mètode d'ensenyament - aprenentatge, tot just ara està començant a despuntar a les escoles, però un cop més, jo no n'he pogut veure cap en funcionament, per tant no tinc una opinió del tot formada, però a priori em sembla una proposta molt interessant, especialment pel gran component cooperatiu i col·laboratiu que tenen.

- Les competències cognitives i el seu desenvolupament. Es tracten d'una sèrie de competències: la velocitat, la memòria, l'atenció, la flexibilitat de tasques, i la resolució de problemes.
Segons ens van explicar els companys, hi ha algunes escoles que estan portant a la pràctica el desenvolupament d'aquestes capacitats, però encara no es tracta d'una pràctica gens estesa. Per aquest motiu, encara no acabo de veure de quina manera seria factible lligar quelcom tan abstracte amb els continguts curriculars, però si que crec que s'hauria de buscar la manera de treballar-les, ja que considero que són cabdals per a dur a terme un desenvolupament més global i holístic de la persona, i per a donar-li les seves pròpies eines per a evolucionar.

- La PDI, van ser el tema triat pel meu grup de treball. Funcionen projectant la imatge d'un ordinador en una superfícies des de la qual podem controlar el PC. Per a saber quins tipus hi ha, visiteu el següent Prezi.
Aquest estri es tracta de quelcom que ja està prou implantat a les escoles, però al qual crec que encara no se li dóna l'ús òptim, ja que tot sovint es cau en fer-les servir com una pissarra convencional, o com un projector (si més no, aquesta ha estat la meva observació a la meva escola de pràctiques). Cal doncs, aprendre noves estratègies per utilitzar-la de manera innovadora i des d'un nou enfocament més tecnològic i menys convencional.

- Les TIC en l'educació inclusiva. Concretament ens van parlar d'un programa destinat a facilitar l'ús dels ordinadors a persones amb discapacitat visual: el Jaws.
Crec que es tracta d'un programa molt beneficiós per a aquestes persones, i que des de l'escola s'ha de conèixer per tal de poder realitzar una major inclusió a l'aula.
Per a saber-ne més, visiteu la pàgina web que van crear les nostres companyes: http://neeitic.jimdo.com/

- Les TIC en el pla d'acollida, és a dir, com introduïr les TIC en una aula d'acollida, per exemple realitzant un joc del JClic d'àrab o d'euskera.
De la mateixa manera que les TIC han d'estar integrades en el currículum i en la rutina de l'aula convencional, també ho haurien d'estar en la resta d'aules, és per tant important conèixer nous recursos per a facilitar l'integració d'alumnes nouvinguts.

- Les TIC com a recurs per aprendre una llengua, on els nostres companys van utilitzar el JClic per a treballar una nova llengua, en aquest cas la portuguesa, d'una manera més dinàmica i
motivadora que allò al que estem acostumats.
Un cop més, no cal dir gaire bé res més que tornar a ressaltar la necessitat d'integrar les TIC com a element quotidià per a treballar qualsevol branca del currículum d'una manera més propera a la realitat social amb què l'alumne es troba inmers.

- L'EduCAT 2.0, l'OpenOffice i recursos XTEC: a través d'aquests recursos, els companys ens han ajudat a adonar-nos que no sempre hem d'estar lligats als mateixos programes, que hem de
seguir indagant, no quedar-nos únicament amb allò que ja coneixem.
És d'aquesta manera com estarem en constant evolució, adaptant-nos dia a dia a les noves opcions TIC que ens oferiran cada cop recursos més acurats i orientats als nostres interessos, només cal que cerquem allò que més s'ajusti a les nostres necessitats, però és imprescindible que no ens estanquem sempre en el mateix per tal de no caure en la rutina ni quedar desfasats en l'actualitat.
- La Blogosfera, o els blogs escolars, són quelcom cada cop més utilitzat, probablement perquè les escoles s'adonen del gran recurs que suposa aquesta mena d'eines a l'hora de dur a terme un aprenentatge col·laboratiu, cooperatiu i fins i tot, si es vol, interescolar.
Es tracta doncs d'un recurs prou conegut i del qual ja se'n saben els seus beneficis i aportacions a la realitat escolar, per tant és una eina que cal que seguim utilitzant i millorant a mida que aquesta i tot l'entorn TIC vagi evolucionant.

- L'aprenentatge de les llengues amb la PDI. Aquesta activitat va consistir a treballar diverses llengües per mitjà de la PDI, amb diferents activitats: subratllar, fer un conte entre tots, endevinalles, treballar vocabulari...
Un cop més, veiem com la PDI és un dels estris més integrats a la realitat escolar, l'únic que cal és que cada cop li traiem més partit i en fem un ús més distanciat del que es fa amb una pissarra convencional.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada