dimecres, 28 de desembre de 2011

L'impacte de les TIC a l'escola

Les TIC, actualment, cada cop es troben més integrades i amb un major protagonisme en el dia a dia de les persones. És, per tant, lògic i necessari que aquestes noves tecnologies siguin també inserides en la realitat educativa actual.

Però quin és el seu impacte en el món educatiu? Aviram (2002) identifica tres possibles reaccions per part dels centres per adaptar-se a les TIC:
- Escenari tecnòcrata: Les escoles fan petits ajustaments, com ara l'alfabetització digital dels alumnes per a que utilitzin les TIC com a instrument per millorar en el procés de la informació (aprendre sobre les TIC) i, posteriorment, utilitzar les TIC com a font d'informació i proveidor de materials didàctics (aprendre de les TIC).
- Escenari reformista: A més d'aprendre sobre les TIC i de les TIC, s'introdueixen pràctiques docents nous mètodes d'ensenyament - aprenentatge constructivistes que contemplen l'ús de les TIC com a instrument cognitiu (aprendre amb les TIC).
- Escenari holístic: Els centres fan una reestructuració profunda de tots els seus elements, per tal d'ensenyar no solament les noves tecnologies, ni les assignatures de sempre a través de les noves tecnologies, sinó també per a preparar als alumnes per al nou entorn social que es desprèn de la presència d'aquestes.
(Joan Majó, 2003).

Cal tenir present, també, que l'educació informal de les persones és cada vegada major gràcies als medis de comunicació i les TIC; de manera que els joves cada cop saben més (tot i que no necessariament del "currículum oficial") i aprenen més fora dels centres educatius. És per aquest motiu que les escoles s'han d'adaptar a la nova realitat, i tenir a la seva disposició nous instruments TIC per a l'educació, així com formar didàctico - tecnològicament al professorat per tal de que aquest estigui a l'alçada de les necessitats i les expectatives dels seus alumnes.

(Informació extreta de http://www.peremarques.net/siyedu.htm)

En conclusió, doncs, crec que cal que les escoles es preparin tant en la disposició d'estris TIC i TAC, com en la preparació i capacitació del seu professorat per a dur a terme la tasca educativa per mitjà i amb el recolzament de les TIC, fent així que els alumnes surtin preparats per a la societat cientifico - tecnològica actual.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada