dimecres, 28 de desembre de 2011

Les TIC i les teories de l'aprenentatge.

Enllaçant amb l'entrada anterior, m'agradaria parlar de les Teories de l'aprenentatge, i de com aquestes es relacionen amb les TIC.

A primer any de carrera, vam aprendre què i quines eren les diferents teories de l'aprenentatge, però, i el fet de relacionar-les amb les eines TIC actuals?
Això és el que em proposo fer a continuació:

- El conductisme és una teoria basada en l'estímul - resposta, i on la resposta de l'alumne es pot reforçar positivament o negativament per recompenses o càstigs per a fer que es repeteixi o no en el futur.
Quins són els recursos, usos i eines TIC que permeten dur a terme un ensenyament conductista? Doncs bé, tots aquells que facin que l'alumne respongui a un estímul: activitats Clic i JClic, del Genmagic, o simplement altres jocs o activitats educatives que funcionin pel mètode ja esmentat.

- El cognitivisme, en canvi, es basa en el procés cognitiu de l'alumne, on l'aprenentatge està basat en les experiències de l'infant, i on la memòria hi té un paper cabdal, ja que permet emmagatzemar i estructurar la nova informació.
Per a dur a terme un aprenentatge cognitivista a través de les TIC, l'únic que cal és que sigui l'alumne qui cerqui i creï d'aquesta manera els seus nous aprenentatges, ho pot fer a través d'Internet, ja sigui de manera lliure, o per mitjà d'una exploració guiada pel mestre (per exemple si aquest proporciona una sèrie de webs a consultar que estiguin relacionades amb allò que s'està treballant).

- El constructivisme, d'altra banda, es tracta de que l'alumne construeixi, tal i com diu el nom d'aquesta teoria, el seu propi aprenentatge a partir de la interacció amb el seu entorn i
amb els altres.
Com dur a terme un ensenyament - aprenentatge constructivista per mitjà de les TIC? Per exemple amb un EVEA (Entorn Virtual d'Ensenyament Aprenentatge), un Ambient Educatiu Virtual, un Webquest, un blog de la classe, de l'escola, etc... El que és important, és que siguin els
alumnes els que construeixin el seu coneixement, tot i que els podem guiar o recolzar per a que aquest es dirigeixi cap als interessos educatius i curriculars.

- Per acabar, el connectivisme, és una teoria de l'aprenentatge que esta vinculada amb aquesta nova època i societat digital; que té en compte l'efecte de les TIC en l'aprenentatge, entenent-lo com un fenòmen que es du a terme en una sèrie d'ambients que poden o no estar sota control de l'individu.
Podriem dir, però, que es tracta d'un cicle de contínua retroalimentació on els individus obtenen informació d'una xarxa, que al seu temps també incorpora nova informació gràcies als individus, els quals es nodreixen un cop més de la nova informació; creant d'aquesta manera un cicle informatiu multidireccional sens fi.
Aquesta última teoria, simplement, no es podria concebre ni existiria sense les TIC, per tant, qualsevol element d'aquestes contribueix a realitzar un aprenentatge connectivista.

(Informació extreta de: http://sites.google.com/site/teoriesaprenentatge2/teories-de-l-aprenentatge i de http://ca.wikipedia.org/wiki/Connectivisme)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada